4 เทคโนโลยีมาแรงเพื่อธุรกิจอสังหาฯ สร้างจุดต่าง ลดต้นทุนหลังยุคโควิด-19

  เมื่อโควิดกำลังผ่านพ้นไปธุรกิจอสังหาฯ คือ อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรุนแรงหนักหน่วง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนลงความเห็นว่า วิกฤติครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้ง กระทบตั้งแต่กำลังซื้อของผู้บริโภค สะเทือนถึงผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน ทุกภาคส่วนล้วนต้องปรับตัว ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือการใช้วิธีคิดและเครื่องมือแบบใหม่ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไป รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นบนกำลังซื้อที่มีอยู่จำกัด ภายในงานเสวนา RE Wonder Talk 2022, Tech & Trend Revolution for Real Estate จัดขึ้นเมื่อวันที่ […]