RATCH เปิด COD โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมอินโดนีเซีย 296.23 เมกะวัตต์

RATCH เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Riau ในอินโดนีเซีย กำลังการผลิตติดตั้ง 296.23 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัทร่วมทุนที่ถือหุ้น 49% หลังทางการอนุมัติ หนุนรับรู้รายได้ทันที นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม […]