BBIK ปลื้ม! 3 กองทุนต่างชาติถกซื้อหุ้นบิ๊กลอต 4.8 ล้านหุ้น

  BBIK อนาคตสดใส! ดึงดูด 3 กองทุนต่างชาติเจรจาขอซื้อหุ้น Big Lot จำนวน 4.8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 60 บาท ตั้งแต่ต้นปี จาก 3 ผู้บริหาร “พชร อารยะการกุล” “ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์” และ “พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์” […]