ธปท.ไฟเขียวแบงก์ลงทุน “สินทรัพย์ดิจิทัล” ไม่เกิน 3% เงินกองทุน

ธปท.ปรับแนวทางดูแลกลุ่ม ธพ. ส่งเสริมการพัฒนาบริการผ่านเทคโนโลยี ยกระดับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศไฟเขียวอนุมัติลงทุนได้ กำหนดเพดาน 3% ของเงินกองทุน วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เริ่มมีการปรับครงสร้างธุรกิจไปสู่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน (โฮลดิ้ง คอมปะนี) และให้ความสนใจในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset […]