ดัชนีเชื่อมั่นอนาคต ศก.ภูมิภาคต.ค.ดีขึ้นเกือบทุกภาค กังวลเงินเฟ้อ-ค่าเงิน-น้ำท่วม

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจำเดือน ต.ค.65 เพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคกลาง และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่ปรับลดลงเล็กน้อย โดยในภาพรวมมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และการเกิดอุทกภัยในบางภูมิภาค -ภาคตะวันออก ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 77.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น […]