JAS มาตามนัด | ออฟเรคคอร์ด

  ลูกขึ้น-ราคาวิ่งกระจายขนาด JTS ได้ขนาดนั้น อานิสงค์ผลดีหนุนหุ้นแม่ JAS ขึ้นมาแบบ “เหมือนจับวาง” จนราคาขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่ม 3.48 บาทบวกมา 7 % ลักษณะแบบนี้วงในว่ากันว่า “ไม่มีความบังเอิญ” ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหุ้นแม่ขึ้นมาได้ตามหุ้นลูกตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจะ “ขึ้นเท่าไร” หรือ “ลงดิ่ง” แค่ไหน สะท้อนไปยังแม่ที่ถือหุ้นใหญ่ 32 % […]